Privātuma politika

SIA Zinva, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru 40003946631 un juridisko adresi Rīga, Maskavas 418B, Rīga, LV-1063, Latvija, (turpmāk – Pārzinis). Privātuma politika (turpmāk – Politika) ir dokuments, kurā sniegta informācija fiziskām personām, par to kā Minelab tīmekļa vietnes www.minelab.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām veic datu apstrādi. Pārzinis atbildīgi izturas pret privātumu un apņemas atbilstoši aizsargāt Jūsu personas datus. Šī politika nosaka pamatu, uz kura mēs apstrādājam jebkurus no jums savāktos personas datus vai tos, ko jūs mums sniedzat, izmantojot mūsu pakalpojumus vai interneta vietni www.minelab.lv. Lūdzu, veltiet laiku šīs politikas pārskatīšanai, lai Jūs saprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kā mēs tos apstrādājam.

 

Kā mēs iegūstam informāciju

Mēs varam iegūt datus par Jums šādos gadījumos:

 • Informāciju ko Jūs sniedzat, aizpildot formas vai dokumentus mūsu vietnē vai klātienē veikalā.
 • Ja Jūs sazināsieties ar mums, mēs varam saglabāt šīs sarakstes un tajās sniegto informāciju (t.sk., rekvizītus un pasūtījumu).
 • Detalizēta informācija par Jūsu apmeklējumiem mūsu vietnē un resursiem, kuriem piekļūstat.
 • Informāciju, ko norādiet savās piekrišanās vai iesniegumos, kas adresētas mums.

 

IP adreses un sīkdatnes

Mēs varam apkopot informāciju par Jūsu datoru (gala iekārtu), ieskaitot jūsu IP adresi, operētājsistēmu un pārlūkprogrammas tipu sistēmas administrēšanai. Tie ir statistikas dati, kas analizēti attiecībā uz pārlūkošanas darbībām un modeļiem, un tie neidentificē nevienu personu.

Tāpat Pārzinis var iegūt informāciju par vispārējo interneta lietojumu, izmantojot sīkdatnes (cookie), kas tiek glabātas gala iekārtā ar ko piekļūst interneta vietnei www.minelab.lv. Vairāk par sīkdatņu noteikumiem un veidiem varat uzzināt mūsu sīkdatņu noteikumos: https://www.minelab.lv/sikdatnes 

 

Kur mēs glabājam jūsu personas datus

Mēs savu darbību veicam un datus apstrādājam Eiropas Savienības teritorijā. Tai pat laikā, atsevišķos gadījumos, ja Jūs tiekat par to atsevišķi informēti un/vai tam piekrītat, no Jums iegūtie dati var tikt pārsūtīti un glabāti galamērķī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Piemēram, ja tas saistīts ar līguma izpildei veiktu pasūtījumu (piemēram, pasūtījums no ražotāja vai piegādātāja ārpus ES/EEZ vai produkta reģistrāciju), vai gadījumos, ja esat piekrituši trešo pušu sīkdatnēm un šīs sīkdatnes pārvalda trešā puse, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 

Personas datu drošība un glabāšanas termiņi

Pārzinis īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznicināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Pārzinis glabā personas datus ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams nolūkiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti. Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, pamatojoties uz piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai Pārziņa leģitīmajām interesēm. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām personas dati tiek dzēsti. Ja pastāv šķēršļi personas datu dzēšanai (piemēram, rīkojums par personas datu dzēšanas aizliegumu), personas datu glabāšanu nodrošina līdz šķēršļu novēršanai vai atcelšanai. Mēs paturam tiesībās ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālāka pakalpojuma nodrošināšanai.

Parastos gadījumos, noslēgto pirkumu un pasūtījumu formas un pieprasījumus mēs iznīcinām 3 mēnešu laikā pēc darījuma pabeigšanas. Grāmatvedības dokumentus (piemēram, rēķinus, pavadzīmes), piemērojamie likumi mums nemainītā veidā liek glabāt ilgāk – parasti tie ir 5 gadi pēc darījuma.

Darījuma dokumentus, kuros mums ir garantijas saistības vai iespējami prasījumi no patērētājiem saistībā ar preču vai pakalpojumu atbilstību līguma noteikumiem mēs glabājam visu garantijas vai likumā noteiktās atbildības periodu, kas parasti ir 2 gadi, bet atsevišķos gadījumos 5 gadi. Sniegtās piekrišanas pierādījumu nolūkiem mēs glabājam to spēkā esamības laikā un vēl 5 piecus gadus pēc to atsaukšanas, tomēr mēs varam tās digitalizēt vai iznīcināt ātrāk, ja piekrišanu saglabāšana nav uzskatāma par nepieciešamu. Statistikas nolūkiem dati tiek anonimizēti. 

Lūdzu atcerieties, ka jūs esat atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus). 

 

Piekļuves rekvizītu drošība

Ja Jūs esat reģistrējies vietnes lietotājs un Jums ir nodoti piekļuves rekvizīti (parole), kas ļauj piekļūt noteiktām mūsu vietnes daļām, Jūsu pienākums ir paturēt šo paroli slepenībā un nenodot nevienai citai personai. Jūs esat atbildīgs par paroles saglabāšanu un  lūdzu, nekoplietojiet paroli ar citām personām. Nekavējoties nomainiet paroli un paziņojiet mums, ja Jums ir pamats domāt, ka parole vai citi piekļuves rekvizīti ir nonākuši citu personu rīcībā.

 

Informācijas izmantošana (apstrādāto personas datu kategorijas)

Mēs izmantojam turpmāk norādītos personas datus (to kategorijas) šādiem nolūkiem:

 • Līguma noslēgšana un izpilde (preču pārdošana, pakalpojumu sniegšana un ar to saistīto procesu administrēšana)

Kad pieprasāt informāciju par mūsu precēm vai pakalpojumiem, veicat pasūtījumu, pērkat preces interneta vietnē vai veikalā, mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus, lai noslēgtu līgumu vai to izpildītu (t.sk., nodrošinātu piegādi, ja tāda paredzēta). Mums arī var būt nepieciešams apstrādāt personas datus, lai nodrošinātu garantijas saistības un to administrēšanu (t.sk., produktu reģistrēšanu, pārbaudi, defektu noteikšanu), kā arī lai izpildītu patērētāja tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz iesniegumiem saistībā ar līgumam neatbilstošām precēm un pakalpojumiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Personiskā informācija (vārds, uzvārds)
 • e-pasta adrese
 • tālruņa numurs
 • adrese
 • preču piegādes veids, norise
 • preces vai pakalpojuma apraksts 
 • maksājuma veids
 • maksājuma informācija (piemēram, norēķinu konta numurs, norēķinu kartes dati)
 • IP adrese
 • pamatinformācija par trešajām personām, kuras saņem preci

Līgums starp Jums un SIA Zinva par preču pirkumu vai pakalpojumu sniegšanu, vai darbības šo līgumu noslēgšanai.

Lai pēc Jūsu uzaicinājuma vai intereses noslēgtu līgumu par preču pirkumu (t.sk., sagatavojot un nosūtot piedāvājumu).

Mūsu leģitīmā interese nodrošināt pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu administrēšanu.

Mūsu leģitīmā interese pārdot preces, sniedzot informāciju un nodrošinot preču pārdošanas servisu.

Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (t.sk., grāmatvedības kārtošana un norēķinu fiksēšana, preču atbilstības nosacījumu nodrošināšana)

 

 • Jūsu sniegtie dati, kad notiek saziņa ar mums

Kad sazinieties ar mums vai mums nepieciešams Jūs informēt, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, apstrādātu Jūsu iesniegumu vai piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos aktos sazinātos ar Jums, varam Jūs identificēt un sazināties ar Jums izmantojot mums pieejamo kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi), lūgt papildus identificējošu informāciju, ja tas nepieciešams adekvāta privātuma aizsardzībai vai mūsu pienākuma izpildei, kā arī informētu mūsu sadarbības partnerus, lai varētu labāk reaģēt uz Jūsu vēlmēm vai uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Personiskā informācija (vārds, uzvārds)
 • Cita identificējošā informācija
 • Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs)

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu

Mūsu leģitīmā interese veikt komercdarbību, nodrošināt pienācīgu klientu servisu un efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, aizsargātu mūsu intereses iespējamo pretenziju vai prasību izteikšanas periodā

 

 • Pret mums vērstu prettiesīgu darbību izmeklēšana un novēršana

Lai konstatētu un novērstu pre Pārzini veiktas prettiesīgas darbības (piemēram, izmeklētu un novērst pārkāpumus un zādzības, aizsargātu un uzlabotu mūsu IT sistēmas, novērstu uzbrukumus un ielaušanos vai nesankcionētu interneta vietnes rediģēšanu vai piekļuves traucēšanu interneta vietnei, novērstu mēstuļu sūtīšanu, pikšķerēšanu vai citas neatļautas darbības), varam vākt un apstrādāt mums pieejamos datus, t.sk., nododot tos tiesībaizsardzības iestādēm vai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Lietotāja ģenerētie dati, apmeklējumu vēsture, ar lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumus, laika zona, operētājsistēma un platforma, IP un MAC adreses, pārlūkprogrammas iestatījumi, cita informācija par interneta vietnes un Minelab pakalpojumu izmantošanu, cita identificējošā informācija, saņemtie slēgtie darījumi, preču vai pakalpojumu detalizēta informācija un darījumu dokumentos ietvertā informācija.

Mūsu leģitīmā interese novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas traucēšanu, vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu (piemēram, zādzība, īpašuma bojāšana) pret uzņēmumu.

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu

 

 • Tiešais mārketings, reklāma un informatīvie materiāli

Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs informējam Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu un mūsu sadarbības partneru pakalpojumiem, akcijām, konkursiem, piedāvājumiem un loterijām. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu jaunumus, Jums tas jānorāda mūsu interneta vietnē vai piesakoties citā piedāvātajā veidā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Personiskā informācija (vārds, uzvārds)
 • Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

Jūsu piekrišana

Turklāt mēs varam izmantot anonimizētus personas datus, lai analizētu mūsu klientu profilus un statistikas vajadzībām. Mēs varam dalīties ar šo anonimizēto statistikas informāciju ar trešām personām kā daļu no tirgus izpētes procedūrām. Pārzinis garantē, ka tas nenodos vai nepārdos klientu sarakstus nevienai citai organizācijai vai trešai pusei.

 

Datu precizitāte

Ja ir mainījušies Jūsu dati, ko esat mums snieguši (piemēram, kontaktinformācija jaunumu saņemšanai), Jums nekavējoties par to mūs jāinformē, labojot nepareizos vai neprecīzos datus. Jūs jebkurā laikā varat aktualizēt un precizēt mums sniegtos datus, lai tie būtu pareizi.

 

Video novērošana

Pārzinis preču izsniegšanas punktā, Maskavas 418B veic video novērošanu. 

Personas datu subjektu kategorijas: Personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (Pārziņa darbinieki, klienti un citas personas). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus un izmeklētu incidentus attiecībā uz savu īpašumu un aktīviem, kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses, tostarp, nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, dokumenti, informācija), konstatētu ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, u.c.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

 • Jūsu attēls un ieraksti, kā arī visi citi Jūsu personas dati un darbība, kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana

Likumīgās intereses un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

 

Gadījumi, kad dati var nonākt trešo personu rīcībā 

 •  Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums, nodrošinātu interneta vietnes darbību un Pārziņa sniegtos pakalpojumus un preču pārdošanu, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, ar interneta vietnes uzturēšanu un darbību saistītos pakalpojumus, vai lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu, lai nodrošinātu preču pirkuma norisi un preču piegādi, piemēram, maksājumu pakalpojumu nodrošinātājam, preču piegādes vai apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam. 

Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina interneta vietnes darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību interneta vietnē.

Ja interneta vietnē izmantosiet kādu informācijas apmaiņas iespēju vai rīku, Jūsu dati var tikt nodoti attiecīgajam sadarbības partnerim, kurš saistīts ar Jūsu izvēlēto informācijas apmaiņas vai nodošanas iespēju, kā arī ziņojumu nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Personas dati var tik izpausti (nodoti) citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, aktīvu pārdošanu, komercdarbības nodošanu citam komersantam u. tml. Šādos gadījumos netiek atsevišķi pārdota (nodota) klientu datu bāze, ja tas nav saistīts ar visa uzņēmuma pāreju.

Mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai pārbaudītu visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem. Mēs Jūsu personas datus nododam trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā darījuma nodrošināšanas izpildē.

Ja mums ir pienākums atklāt Jūsu personas datus, lai izpildītu jebkādas juridiskas saistības vai aizsargātu mūsu, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību, dati var tikt izpausti. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas aizsardzības un kredītriska mazināšanas nolūkā. Jūsu dati var tikt nodoti arī pēc kompetento institūciju (tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes) pieprasījuma (piemēram, uzraudzības iestādei, kas atbildīga par personas datu aizsardzību vai policija).

 

Izmaiņas privātuma politikā

Šo privātuma politiku laiku pa laikam varam mainīt vai papildināt, grozījumus publicējot interneta vietnē. Jebkuri grozījumi un jaunā redakcija stājas spēkā nekavējoties pēc publicēšanas, ja vien nav paredzēts cits spēkā stāšanās regulējums. Lietojot šo interneta vietni, Jums ir jāpārliecinās par aktuālo privātuma politikas redakciju.

 

Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Datu subjektam attiecībā uz saviem personas datiem ir šādas tiesības: 

 • Saņemt no Pārziņa informāciju par to, vai viņa personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par apstrādājamo personas datu apstrādes mērķi (nolūku), personas datu kategoriju, personas datu saņēmēju(-iem), personas datu glabāšanas termiņu, par automātisko lēmumu pieņemšanu, ieskaitot profilēšanu, un tās sekām, informāciju par citiem personas datu avotiem, ja personas dati iegūti no trešās personas, informāciju par garantijām, ja personas dati tiek nosūtīti trešajai valstij vai starptautiskajai organizācijai, kā arī informāciju par datu subjekta tiesībām; 
 • saņemt informāciju par to, vai personas datu sniegšana ir saistīta ar līgumu vai normatīvo aktu prasībām, vai personas datu sniegšana ir priekšnosacījums līguma noslēgšanai, kā arī informāciju par to, ka datu subjektam ir jāsniedz personas dati, un sekām gadījumā, ja šie personas dati netiks iesniegti; 
 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi, nepareizi vai nepilnīgi;
 • pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi; 
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu; 
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
 • nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tajā skaitā profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu. Šie nosacījumi nav piemērojami, ja lēmums ir vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini, vai pamatojas uz datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, vai ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
 • uz savu personas datu pārnesamību attiecībā uz tiem personas datiem, kurus datu subjekts ir iesniedzis Sabiedrībai strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā;
 • Vērsties pie pārziņa ar sūdzību par personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Pārzinis neapmierina sūdzību, iesniegt sūdzību par veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija ir pieejama timekļa vietnē: www.dvi.gov.lv).

Datu subjekta tiesības Sabiedrība nodrošina, ievērojot Regulas prasības šo tiesību īstenošanai.

Ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, tas neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kas veikta līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

Datu apstrādi citās mājaslapās uz kurām ir saites

Pārziņa interneta vietnē www.minelab.lv var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm (mājaslapām), kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Minelab atbildību neuzņemas.

 

Pārzinis un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA Zinva, Reģ.nr. 40003946631, Juridiskā adrese: Rīga, Maskavas 418B, Rīga, LV-1063, Latvija. Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu info@morex.lv vai sūtot vēstuli uz Rīga, Maskavas 418B, Rīga, LV-1063

 

Versija 1.1.

2021.gada 20. aprīlī